Delimitare si numerotare sectii de votare pentru alegerile prezidentiale din anul 2019 ... detalii

Componenta dosar medical necesar la comisia de evaluare complexa a persoanelor adulte cu handicap ... detalii

Componenta dosar medical necesar la serviciul de evaluare complexa a copiilor cu handicap ... detalii

Conditii de acordare a tichetelor de gradinita ... detalii

Anunt combatere ambrozie ... detalii

R.O.I. al aparatului de specialitate al Primarului ... detalii

R.O.F. al aparatului de specialitate al Primarului ... detalii

Organigrama 2019 ... detalii

Plan de achizitii 2019 ... detalii

Anunt colectiv / somatii ( Nr. 5696 / 23.07.2019) ... detalii

Anunt analiza dosare si rezultat selectie concurs pentru ocuparea a doua posturi contractuale vacante din aparatul de specialitate, cu norma intreaga, pe durata nedeterminata, in intervalul 10.07.2019 - 23.07.2019 ... detalii

Aviz pentru PUZ - SC CERASUS GRUP SRL ... detalii

Anunt concurs pentru ocuparea a doua posturi contractuale vacante din aparatul de specialitate, cu norma intreaga, pe durata nedeterminata, in intervalul 10.07.2019 - 23.07.2019 ... detalii

Raport de informare si consultare a publicului pentru documentatia PUZ - "Extindere depozit frigorific pentru activitati conexe agriculturii" ... detalii

Raport de informare si consultare a publicului pentru documentatia PUZ - "Introducere teren in intravilan in vederea construirii unei hale pentru depozitare utilaje agricole " ... detalii

Anunt consultare asupra propunerilor preliminare a documentatiei PUZ "Introducere teren in intravilan in vederea construirii unei hale pentru depozitare utilaje agricole" ... detalii

Somatii nr. 4045/13.05.2019 ... detalii

Anunt de licitatie publica pentru inchirierea terenului cu o suprafata de 217,5 ha , situat in extravilanul / intravilanul comunei Cotnari, judetul Iasi in data de 13.05.2019 ... detalii

Anunt de licitatie publica pentru inchirierea terenului cu o suprafata de 217,5 ha , situat in extravilanul / intravilanul comunei Cotnari, in data de 03.05.2019 ... detalii

Anunt de licitatie publica pentru inchirierea spatiului locativ cu o suprafata de 16,5 mp camera, situata in incinta Dispensarului Uman din satul Hodora, comuna Cotnari, in data de 16.05.2019 ... detalii

- Caiet de sarcini licitatie publica pentru inchirierea spatiului locativ cu o suprafata de 16,5 mp camera, situata in incinta Dispensarului Uman din satul Hodora, comuna Cotnari, in data de 16.05.2019 ... detalii

Program audiente Prefectul judetului Iasi ... detalii

Anunt de licitatie publica pentru inchirierea imobilului "platforma betonata" , in data de 07.03.2019 ... detalii

Nomenclatorul si ierarhia functiilor publice si contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului, conform L.153/2017, incepand cu data de 01.01.2019, ca urmare a majorarii salariului de baza minim brut garantat in plata ... detalii

Instituirea taxei speciale pentru salubritate incepand cu 01.01.2019 ... detalii

Delimitare si numerotare sectii de votare referendum 06 - 07.10.2018 ... detalii

Somatii nr. 7442/12.09.2018 ... detalii

Anul ZERO (spectacol bazat pe texte, marturii, poezii ale soldatilor din primul razboi mondial) ... detalii

Nomenclatorul si ierarhia functiilor publice si contractuale din aparatul de specialit. al primarului,conf legii 153/2017,incepand cu data de 01.01.2018 ... detalii

Propunerea de modificare a Regulamentului serviciului de alimentare cu apa si canalizare ... detalii

Notificare pentru proprietarii / detinatorii de ecvidee (cai, magari, catari) ... detalii

Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de sustinere a crescatorilor de ovine, pentru comercializarea lanii ... detalii

Ghidul cetateanului privind accesul liber la informatiile publice,conform Legii 544/2001 ... detalii

Audiente Prefectul Judetului Iasi ... detalii

Program de lucru OCPI Iasi ... detalii

Audiente la Institutia Prefectului - judetul Iasi ... detalii

 

Vezi mai multe anunturi publice ... detalii

http://www.hitwebcounter.com/
Counter For Wordpress