Anunturi publice

 

2020

 

Anunt privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul INFRAMETEO ... detalii

Plan de achizitii pentru anul 2021 ... detalii

Plan de achizitii pentru anul 2020 ... detalii ; detalii

Plan de achizitii pentru anul 2018 ... detalii

Anunt concurs pentru trei posturi contractuale pe durata determinata din 23.06.2021 ... detalii

Anunt validare madat consilier local Andronic Ioan ... detalii

Palti compensatorii program PNDR ... detalii detalii detalii (link catre site-ul MADR)

Punti peste 7 sate - POCU ... afis comunicat

Proiectul de Hotărâre privind revizuirea și consolidarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare, împreună c u materialele ce vin în susținerea proiectului ... detalii

Nomenclatorul si ierarhia functiilor publice si contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului, conform legii nr.153/2017, incepand cu data de 01.01.2020, ca urmare a majorarii salariului de baza minim brut garantat in plata, cuprinzand coeficientii si salariul de baza corespunzator, la 30.09.2020 ... detalii

Cresșterea calității vieții persoanelor dezavantajate sau marginalizate,
prin acordarea de tichete sociale, pe suport electronic, pentru mese calde ... detalii

Anunt public privind decizia de emitere a acordului de mediu / respingerea solicitarii de emitere a acordului de mediu (APAVITAL SA) ... detalii

Anunt validare Primar in urma alegerilor din data de 27.09.2020 ... detalii

Rezultat sel. dosare concurs pentru ocuparea unui post vacant de sofer ... detalii

Anunt concurs pentru ocuparea unui post vacant de sofer ... detalii

Acordarea de pachete cu produse produse alimentare POAD ... detalii

Acordarea de pachete cu produse produse de igiena POAD ... detalii

Adresa calendar distributie produse de igiena POAD ... detalii

Completare anunt public privind dezbaterea publica proiect "Dezvoltarea infrastruct. de apa si apa uzata din judetul Iasi, in perioada 2014 - 2020" ... detalii

Nomenclatorul si ierarhia functiilor publice si contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului, conform legii nr.153/2017, incepand cu data de 01.01.2020, ca urmare a majorarii salariului de baza minim brut garantat in plata, cuprinzand coeficientii si salariul de baza corespunzator ... detalii

Anunt privind dezbaterea publica proiect dezvoltare infrastructura de apa si apa uzata din judetul Iasi, in perioada 2014 - 2020 ... detalii

Anunt rezultat final la concursul din data de 02.04.2020 ... detalii

Anunt rezultat proba scrisa la concursul din data de 02.04.2020 ... detalii

Rezultatul procedurii de selectie a partenerului privat pentru implementarea unui proiect finantat prin POCU 2014 - 2020 ... detalii

Anunt rezultat selectie dosare la concursul din data de 02.04.2020 ... detalii

Anunt privind rezultatul procedurii de selectare partener privat pentru implementare proiect POCU ... detalii

Hotararea nr.6/09.03.2020 a Comitetului National pentru Situatii de Urgenta, privind aprobarea unor masuri suplimentare de combatere a noului coronavirus ... detalii

Anunt licitatie inchiriere "Platforma betonata" , in suprafata de 405 mp, in data de 23.03.2020 ... detalii

Anunt rezultat selectie de dosare la concursul din data de 12.03.2020 ... detalii

Anunt selectie partener proiect POCU ... detalii

 

2019

 

Anunt concurs recrutare pentru functia de Inspector, grad profesional asistent, Biroul Financiar - Contabil, 12.03.2020 ... detalii

Anunt licitatie inchiriere "Platforma betonata" , in suprafata de 405 mp, in data de 17.12.2019 ... detalii

Componenta dosar medical necesar la comisia de evaluare complexa a persoanelor adulte cu handicap ... detalii

Componenta dosar medical necesar la serviciul de evaluare complexa a copiilor cu handicap ... detalii

Conditii de acordare a tichetelor de gradinita ... detalii

Anunt combatere ambrozie ... detalii

R.O.I. al aparatului de specialitate al Primarului ... detalii

R.O.F. al aparatului de specialitate al Primarului ... detalii

Organigrama 2019 ... detalii

Plan de achizitii 2019 ... detalii

Anunt colectiv / somatii ( Nr. 5696 / 23.07.2019) ... detalii

Anunt analiza dosare si rezultat selectie concurs pentru ocuparea a doua posturi contractuale vacante din aparatul de specialitate, cu norma intreaga, pe durata nedeterminata, in intervalul 10.07.2019 - 23.07.2019 ... detalii

Aviz pentru PUZ - SC CERASUS GRUP SRL ... detalii

Anunt concurs pentru ocuparea a doua posturi contractuale vacante din aparatul de specialitate, cu norma intreaga, pe durata nedeterminata, in intervalul 10.07.2019 - 23.07.2019 ... detalii

Raport de informare si consultare a publicului pentru documentatia PUZ - "Extindere depozit frigorific pentru activitati conexe agriculturii" ... detalii

Raport de informare si consultare a publicului pentru documentatia PUZ - "Introducere teren in intravilan in vederea construirii unei hale pentru depozitare utilaje agricole " ... detalii

Anunt consultare asupra propunerilor preliminare a documentatiei PUZ "Introducere teren in intravilan in vederea construirii unei hale pentru depozitare utilaje agricole" ... detalii

Somatii nr. 4045/13.05.2019 ... detalii

Anunt de licitatie publica pentru inchirierea terenului cu o suprafata de 217,5 ha , situat in extravilanul / intravilanul comunei Cotnari, judetul Iasi in data de 13.05.2019 ... detalii

Anunt de licitatie publica pentru inchirierea terenului cu o suprafata de 217,5 ha , situat in extravilanul / intravilanul comunei Cotnari, in data de 03.05.2019 ... detalii

Anunt de licitatie publica pentru inchirierea spatiului locativ cu o suprafata de 16,5 mp camera, situata in incinta Dispensarului Uman din satul Hodora, comuna Cotnari, in data de 16.05.2019 ... detalii

- Caiet de sarcini licitatie publica pentru inchirierea spatiului locativ cu o suprafata de 16,5 mp camera, situata in incinta Dispensarului Uman din satul Hodora, comuna Cotnari, in data de 16.05.2019 ... detalii

Program audiente Prefectul judetului Iasi ... detalii

Anunt de licitatie publica pentru inchirierea imobilului "platforma betonata" , in data de 07.03.2019 ... detalii

Nomenclatorul si ierarhia functiilor publice si contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului, conform L.153/2017, incepand cu data de 01.01.2019, ca urmare a majorarii salariului de baza minim brut garantat in plata ... detalii

Anunt analiza dosare si rezultat selectie concurs pentru ocuparea a doua posturi contractuale vacante din aparatul de specialitate, cu norma intreaga, pe durata nedeterminata, in intervalul 10.07.2019 - 23.07.2019 ... detalii

Aviz pentru PUZ - SC CERASUS GRUP SRL ... detalii

Anunt concurs pentru ocuparea a doua posturi contractuale vacante din aparatul de specialitate, cu norma intreaga, pe durata nedeterminata, in intervalul 10.07.2019 - 23.07.2019 ... detalii

Raport de informare si consultare a publicului pentru documentatia PUZ - "Extindere depozit frigorific pentru activitati conexe agriculturii" ... detalii

Raport de informare si consultare a publicului pentru documentatia PUZ - "Introducere teren in intravilan in vederea construirii unei hale pentru depozitare utilaje agricole " ... detalii

Anunt consultare asupra propunerilor preliminare a documentatiei PUZ "Introducere teren in intravilan in vederea construirii unei hale pentru depozitare utilaje agricole" ... detalii

Somatii nr. 4045/13.05.2019 ... detalii

Anunt de licitatie publica pentru inchirierea terenului cu o suprafata de 217,5 ha , situat in extravilanul / intravilanul comunei Cotnari, judetul Iasi in data de 13.05.2019 ... detalii

Anunt de licitatie publica pentru inchirierea terenului cu o suprafata de 217,5 ha , situat in extravilanul / intravilanul comunei Cotnari, in data de 03.05.2019 ... detalii

Anunt de licitatie publica pentru inchirierea spatiului locativ cu o suprafata de 16,5 mp camera, situata in incinta Dispensarului Uman din satul Hodora, comuna Cotnari, in data de 16.05.2019 ... detalii

- Caiet de sarcini licitatie publica pentru inchirierea spatiului locativ cu o suprafata de 16,5 mp camera, situata in incinta Dispensarului Uman din satul Hodora, comuna Cotnari, in data de 16.05.2019 ... detalii

 

2018

 

Contract de finantare pentru Programul national de dezvoltare locala,Subprogramul Modernizarea satului romanesc ( Domeniul realizare/extindere/reabilitare/modernizare/dotare a unitatilor sanitare, inclusiv a spatiilor afectate desfasurarii activitatii unor cabinete medicale/dispensare medicale din mediul rural si centre medicale de permanenta ... detalii

 

Contract de finantare pentru Programul national de dezvoltare locala,Subprogramul Modernizarea satului romanesc ( Domeniul realizare/extindere/reabilitare/modernizare/dotare a unitatilor de invatamant preuniversitar,respectiv crese,gradinite,scoli generale,licee,colegii nationale,precum si alte unitati de invatamant preuniversitar,infiintate potrivit legii) ... detalii

 

 

2017

 

Comunicat din partea conducerii Comunei Cotnari ... detalii

Preturi achizitii fructe de padure ... detalii

Contract de lucrari extindere retea canalizare Cotnari ... detalii

Contract de executie lucrari DC 135 ... detalii

Modele cereri la OCPI/BCPI ... detalii

HCL nr.70 privind implementarea proiectului "Modernizare drum satesc in satul Carjoaia,comuna Cotnari,judetul Iasi" ... detalii

Combaterea efectelor temperaturilor ridicate asupra sanatatii animalelor si sanatatii publice ... detalii

Proces verbal de predare - preluare a sistemului cu apa si extindere retea de canalizare din UAT Cotnari ... detalii

Proces verbal de receptie la terminarea lucrarilor la infiintarea sistemului de alimentare cu apa a satelor Hodora,Bahluiu,Iosupeni ... detalii

Proces verbal de receptie la terminarea lucrarilor la extinderea retelei de canalizare in satul Cotnari ... detalii

Program audiente Institutia Prefectului - judetul Iasi ... detalii

Contract de lucrari nr.211/26.10.2017 pentru lucrari de executie pentru obiectivul "Infiintarea sistemului de canalizare a satelor Hodora,Bahluiu,Iosupeni,comuna Cotnari,judetul Iasi ... detalii

Contract de lucrari nr.211/26.10.2017 ... detalii

Contract de executie de lucrari nr.210/25.10.2017 ... detalii

Contract de proiectare si executie de lucrari nr.209/24.10.2017 ... detalii

Contract de lucrari nr.195/28.09.2017 ... detalii

Contract de lucrari cadastrale nr.188/13.09.2017 ... detalii

Contract de servicii nr.182/11.09.2017 ... detalii

Contract de prestari servicii nr.164/24.08.2017 ... detalii

Hcl nr.58 privind stabilirea salariilor de baza pentru personalul din aparatul de specialitate al primarului (din fonduri publice) ... detalii

Procedura privind asigurarea lemnului pentru incalzirea locuintelor ... detalii

Ajutor de minimis privind comercializarea lanii ... detalii

Contract achizitionare cisterna apa 3 tone ... detalii

Extinderea retelei de canalizare in satul Cotnari ... detalii

Contract furnizare piatra sparta si balast pentru intretinere drumuri ... detalii

Contract furnizare tuburi beton pentru intretinere drumuri ... detalii

Ziua Eroilor 2017 ... detalii

Audiente Prefect judetul Iasi ... detalii

Licitatie inchiriere pasune 23.05.2017 ... detalii

Angajari in constructii ... detalii

Hcl nr.31/2017 privind bugetul local 2017- Cotnari ... detalii

Bugetul local detaliat 2017- Cotnari ... detalii

Documente licitatie pasuni 2017 ... detalii

Formulare licitatie pasuni 2017 ... detalii

Anunt intrerupere furnizare energie electrica 24 - 29.04.2017 ... detalii

Anunt privind distribuirea unor sume pentru prod. de lapte ... detalii

Anunt angajari MAPN ... detalii

Caiet de sarcini privind inchirierea imobilelor constructie si teren aferent din incinta fostei Scoli Horodistea ... detalii

Anunturi importante ... detalii

Curs instruire pentru beneficiari ai proiectelor prin Masurile 141 si 112 ... detalii

Curs instruire "Implementarea angajamentelor in cadrul masurii 11 - agricultura ecologica PNDR 2014 - 2020 ... detalii

Curs instruire "Implementarea angajamentelor in cadrul masurii 10 - agromediu si clima PNDR 2014 - 2020 ... detalii

Obligatii privind buna gospodarire a localitatii ... detalii

Buletin de avertizare ... detalii

Anunt - cursuri de calificare in agricultura ... detalii

Masuri compensatorii din cadrul PNDR 2014-2020 ... detalii

Obligatii privind buna gospodarire a localitatii ... detalii

Anunt privind intreruperea furnizarii energiei electrice ... detalii

Informare beneficiari cu privire la masurile de mediu si clima din cadrul PNDR 2014-2020 ... detalii

Buletin de avertizare ... detalii

Anunt - cursuri de calificare in agricultura ... detalii

Masuri compensatorii din cadrul PNDR 2014-2020 ... detalii

Mesajul Primarului Cretu Vasile cu ocazia zilei de 8 Martie ... detalii

Buletin de avertizare pentru pomicultori ... detalii

Scrisoarea anuala a Primarului comunei Cotnari ...detalii

Anunturi de interes privind finantarile in agricultura ... detalii

Anexa cu date tehnice intocmita in cadrul demersurilor facute de Consiliul Judetean cu ocazia organizarii licitatiei publice pentru inchirierea spatiilor de depozitare in conditii obisnuite si de climatizare,inchirierea spatiilor de birouri/comerciale in cadrul parcului agroindustrial realizat in cadrul proiectului Transagropolis Transfrontalier Agribusiness Support din sat Letcani,judetul Iasi ... detalii

Ziua de 24 ianuarie 1859 a fost înscrisă pentru totdeauna în istoria poporului român ca Ziua renașterii  naționale, astfel fiind marcată intrarea României într-o etapă nouă a evoluției capitaliste pentru totdeauna, punându-se în acest fel bazele României moderne ... detalii

Reglementari si informatii privind subventiile pentru pajisti 2017 ... detalii