Biblioteca

 

Constelatia bibliotecarilor - proiect cu finantare nerambursabila de la AFCN (conferinta de lansare) ... detalii

Constelatia bibliotecarilor - proiect pentru mapa ... detalii

Constelatia bibliotecarilor - plan de activitati pentru mapa ... detalii

 

 

 

Istoric:

 

Numele bibliotecii locale este Biblioteca Publică Cotnari , fiind înfiinţată, cu aproximaţie, în anul 1902. Între anii 1958–1960 biblioteca a funcţionat în localul Primăriei şi aparţinea de arta şi cultura Hîrlău. Între 1960-1975, biblioteca a funcţionat în Căminul Cultural, între 1975-2002, în localul Şcolii Vechi, între 2002-2007, în localul nou al Primăriei, iar din 2008 biblioteca funcţionează în localul nou al Căminului Cultural.

Adresa bibliotecii este Biblioteca Publică Cotnari, localitatea Cotnari, comuna  Cotnari, Judeţul Iaşi, cod 707120. Actualmente, bibliotecarul se numeşte Dorin Cozan, angajat  la data de 01.11. 2012.  Foştii bibliotecari sunt: Silimon Viorica, Radu Minodora, Ciubotaru Gica, Manole Mihai, Pintilie Elena și Vornicu Maria.

 

În prezent:

 

Având ca tradiție vestita bibliotecă a Academiei de la Cotnari, fondată în 1563 de domnitorul Despot Vodă, biblioteca din comuna Cotnari continuă acest principiu al educației și inovației prin cultură, indiferent de arealul în care funcționează.

Astfel, biblioteca actuală, fiind o bibliotecă centenară (înființată în 1902 ca urmare a unei legi emise de Spiru Haret) deține un fond de carte corespunzător pentru nevoile comunității, de peste 11 mii de volume, fond actualizat cu noile apariții editoriale, în funcție de specificul zonei și al solicitărilor utilizatorilor.

Alături de patrimoiul cultural menționat, Biblioteca Publică Cotnari îmbină, în oferta sa de servicii, tradiția cu modernitatea. Astfel, pe lângă împrumutul de carte de la sediu, oferta de carte se poate consulta și online la adresa http://cotnari-is.ebibliophil.ro/ ; de asemenea, împrumutul de carte este accesibil și persoanelor cu nevoi speciale, prin deplasarea la domiciliul acestora, la cerere. În continuare, este accesibil și împrumutul interbibliotecar, în cazul în care volumul solicitat nu se regăsește pe rafturile bibliotecii din Cotnari.

În plus, datorită dotărilor de ordin tehnic, este permis accesul gratuit la calculatoarele bibliotecii, implic pentru utilizarea Internetului, scanarea și printarea documentelor.

În ultima decadă, în cadrul bibliotecii au funcționat diverse cluburi, cu impact asupra tinerilor din comunitate, precum: clubul de lectură, clubul de șah “Regina”, astroclubul “Pegas” și clubul de coding “Sfinxul.” Membrii acestor cluburi, în afara activităților specifice desfășurate în conformitate cu principiile educației non-formale, au obținut diverse premii, regionale sau naționale, aceste cluburi constitutindu-se în exemple de bune practici, apreciate în cadrul unor conferințe naționale, sub egida ANBPR (Asociația Națională a Bibliotecarilor Publici din România).

Activitățile acestor cluburi au fost susținute financiar atât din bugetul local al UAT Comuna Cotnari, cât și prin sponsorizări ale agenților economici locali, dar și prin proiecte finanțate de fundații sau organisme culturale precum AFCN (Administrația Fondului Cultural Național), Fundația Comunitară Iași sau Fundația Progress din București.

Unul din programele educaționale de succes coordonate de către Biblioteca Publică Cotnari este cel al Astroclubului “Pegas”, clubul de astronomie înființat în 2017 fiind primul astroclub din România din mediul rural, cu dotări corespunzătoare, prin Fondul Științescu Iași, manageriat de Fundația Comunitară Iași. Datorită celor 3 proiecte câștigătoare în cadrul concursurilor de proiecte inițiate de fundația mai sus amintită, astroclubul “Pegas” a fost dotat cu echipamente specifice: 3 telescoape, oculare, DSLR Canon, filtre, 2 camere video pentru astrofotografie, cărți de astronomie și alte accesorii.

Datorită celor menționate, Biblioteca Publică Cotnari reprezintă un reper în cadrul comunității bibliotecarilor din România, obținând diverse premii, din care amintim două: Diplomă de Excelentă pentru “Cel mai bun bibliotecar al anului” în 2015, acordat de Biblioteca Județeană “Gheorghe Asachi” Ia și și Premiul “Monica Andriesei”, acordat de Biblioteca Jude țeană “George Bari țiu ” din Brașov, în 2018, premiu ce se acordă pentru merite deosebite în activitatea bibliotecarilor din mediul rural.